Event Name Date & Time
Fri  02/28/2020  1:40 pm - 1:41 pm
Fri  03/06/2020  1:40 pm - 1:41 pm
Fri  03/13/2020  1:40 pm - 1:41 pm
Wed  03/18/2020  (6:00 pm) 7:00 pm - 8:00 pm (9:00 pm)
Fri  03/20/2020  1:40 pm - 1:41 pm
Fri  03/27/2020  1:40 pm - 1:41 pm
Mon  03/30/2020  (All Day)
Tue  03/31/2020  (All Day)
Wed  04/01/2020  (All Day)
Thu  04/02/2020  (6:00 pm) 7:00 pm - 8:00 pm (9:00 pm)
GP Early Release @ 1:40 PM Fri  04/03/2020  1:40 pm - 1:41 pm
GP Spring Break - NO SCHOOL Mon  04/06/2020  (All Day)
GP Spring Break - NO SCHOOL Tue  04/07/2020  (All Day)
GP Spring Break - NO SCHOOL Wed  04/08/2020  (All Day)
GP Spring Break - NO SCHOOL Thu  04/09/2020  (All Day)
GP Spring Break - NO SCHOOL Fri  04/10/2020  (All Day)
GP Early Release @ 1:40 PM Fri  04/17/2020  1:40 pm - 1:41 pm
GPES 1st Grade Concert (Classes TBD) Thu  04/23/2020  (5:00 pm) 6:00 pm - 7:00 pm (9:00 pm)
GPES 1st Grade Concert (Classes TBD) Thu  04/23/2020  7:00 pm - 8:00 pm
GP Early Release @ 1:40 PM Fri  04/24/2020  1:40 pm - 1:41 pm
GP Early Release @ 1:40 PM Fri  05/01/2020  1:40 pm - 1:41 pm
GP Early Release @ 1:40 PM Fri  05/08/2020  1:40 pm - 1:41 pm
GPES Choir - Spring Concert Thu  05/14/2020  (6:00 pm) 7:00 pm - 8:00 pm (9:00 pm)
GP Early Release @ 1:40 PM Fri  05/15/2020  1:40 pm - 1:41 pm
No School OR Inclement Weather Make-Up Day Fri  05/22/2020  (All Day)
GP Full Day Schedule Fri  05/29/2020  8:40 am - 3:10 pm
GP Full Day Schedule Fri  06/05/2020  8:40 am - 3:10 pm
GP Field Day Thu  06/11/2020  (All Day)
GP Field Day Fri  06/12/2020  (All Day)
GP Full Day Schedule Fri  06/12/2020  8:40 am - 3:10 pm
GP BBQ Mon  06/15/2020  11:15 am - 1:15 pm